Varpavassdraget

Fiskeregler

Det er en fangstkvote på 3 laks i sesongen for hver fisker. Når kvoten på 3 laks pr. fisker er tatt, må all fisket laks settes skånsomt ut igjen. Det er ikke kvote på sjøørret.

Det er lov å fiske med makk, flue og sluk i vatna.
Det er forbudt å fiske med garn, line og oter i samtlige vatn.
Det er forbudt å fiske fra rusa i Varpa og til elveutløpet i Varpelva.
Det er forbudt å fiske fra båt i Varpa.(Grunneiere i Varpa har lov til å fiske i merket båtsone)
Det er kun tillatt med en stang i bruk pr. fisker.
Vis hensyn slik at så mange som mulig kan få gode fiskeopplevelser!
Husk at alle må løse kort for fiske i vassdraget og at samtlige elver i vassdraget er stengt for fiske. Husk påføring av kontonummer dersom kortet sendes tilbake pr. post. Siste frist for innlevering av fangstmelding er 7. september, 1. november for innlandsfiske