Varpavassdraget

STATISTIKK FOR DE 13 ÅRENE RUSA HAR VÆRT I DRIFT

Art 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Laks 704 218 470 265 517 328 501 432 702 366 813 375 270
Sjøørret 602 175 721 408 538 512 370 313 59 115 82 216 155
Sjørøye 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oppdrettslaks 0 3 3 7 6 0 10 0 3 4 4 9 10
Regnbueørret 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Pukellaks 0 9 0 49 0 9 0 0 1 0 1 1 0
Ål 28 47 26 130 184 210 228 217 44 18 53 123 73
Smolt 4 11 16 14 112 60 33 20 14 13 26 46 59
Lakseyngel 7 15 11 10 27 44 60 66 27 0 0 0 0
Vinterstøringer 0 0 0 0 1 6 28 4 3 4 2 4 5
Innlandsrøye 34 55 48 74 68 123 139 113 93 106 129 66 25
Innlandsørret 93 131 70 188 168 194 187 131 53 69 88 120 89
Oppdretslaks Innslag i % av oppgått laks
0,0 1,4 0,8 2,6 1,2 0,0 2,0 0,0 0,4 1,1 0,5 2,4 4,7
Fisk med lus av totalt oppgått fisk (%)
Laks 4,3 5,5 9,5 3,0 10,3 8,5 8,4 4,9 11,3 9,8 23,7 3,5 8,4
Sjøørret 4,5 5,7 24,2 2,9 3,9 1,3 0,3 5,8 0,0 0,0 2,4 4,2 0,6
Oppdrettslaks 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 23,1
Garnskadet laks i %
4,3 9,6 5,7 6,4 4,6 19,8 16,6 2,5 0,4 1,1 4,6 1,1 2,5
Oppdretslaks Innslag i % av oppgått laks
0,0 1,4 0,8 2,6 1,2 0,0 2,0 0,0 0,4 1,1 0,5 2,4 4,7
Skadet laks i %
4,4 0,46 0,8 2,6 2,1 2,7 2,6 4,2 3,0 4,9 1,7 1,9 1,5
Gjenfanget fisk (%)
1,7 1,8 1,9 2,4 3,4 2,3 9,6 7,8 17,8 7,9 5,7 20,0
Antall rusedøgn
130 148 130 159 153 160 158 161 172 163 159 178 156
Villaks lengdegruppe med fisk i mm
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
500-599 500-599 500-599 500-599 500-599 700-799 600-699 400-499 600-699 600-699 500-599 500-599 500-599

SPORTSFISKET 2022-2010

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
LAKS:
Antall laks: 10 22 33 8 21 18 32 57 15 29 31 21 29
Antall kilo: 26,0 40,6 74,3 18,2 52,1 47,3 83,2 135,5 23,8 59,7 70,3 46,2 63,8
Snittvekt i kg: 2,6 1,9 2,25 2,3 2,5 2,6 2,6 2,4 1,6 2,1 2,3 2,2 2,2
SJØØRRET:
Antall sjøørret: 29 38 36 17 44 25 36 52 16 26 14 41 26
Antall kilo: 21,5 31,3 33,9 8,3 33,3 18,4 33,5 24,9 16,3 21,2 9,8 31,9 29,9
Snittvekt i kg: 0,74 0,82 0,94 0,76 0,74 0,93 0,67 0,67 1,02 0,82 0,70 0,78 1,15
Uttak i % i forhold til oppgått laks:
1,4 10,1 7,0 3,0 4,1 5,5 6,4 13,2 2,1 7,9 3,8 5,7 10,5
Uttak av laks i snitt 2022-2010: 6,2 %
Uttak i % i forhold til oppgått sjøørret:
4,8 21,7 5,0 4,2 9,5 5,4 9,7 16,6 27,1 22,6 17,1 19,0 16,8
Uttak av sjøørret i snitt 2022-2010: 13,8 %

Mens ruseprosjektet pågår i fiskesesongen blir tallene for hver uke fra oppgangen i rusa ført opp på ei info-tavle på Dragskrysset nært hovedinformasjonstavle for Varpavassdraget. Dermed kan sportsfiskerne til enhver tid se hvordan oppgangen er.