Varpavassdraget

Fiskekort

Informasjon om fiske i Varpavassdraget:
Fisketid i Varpa, Kvannvatnet og Mellomvatnet: 1.juni - 31.august. Fisketid i Storvatnet og Hamnvatnet og Kjerringvatnet hele året. Samtlige elver er fredet hele året. Varpelva ut i havet har en fredningssone på 100 m på hver side av elvemunningen.
Alle som skal fiske i vassdraget må løse fiskekort. (Isfiske trenger ikke fiskekort). Fiskekort for vassdraget kan kjøpes på Drag Landhandel eller på www.perfish.no. Barn/ungdom under 18 år fisker gratis i vatna, men må betale depositum for tildelt kort hos Drag Landhandel. Depositum får alle fiskere tilbake når det er levert fangstmelding.
Fiskere som kjøper fiskekort hos www.perfish.no betaler ikke depositum, men Perfish tar kr. 20,- i gebyr pr. kort hos fiskeren, dette gjelder også barn/ungdom under 18 år.
Det selges 2 ulike fiskekort: et kort for lakse- og sjøørretfiske som dekker hele vassdraget og et annet kort som kun gjelder innlandsfiske i Storvatnet, Hamnvatnet og Kjerringvatnet.
Fisker over 18 år som skal fiske i lakseførende vassdrag skal ha betalt fisketrygdavgift før lokalt kort kan kjøpes. Husk påføring av kontonummer dersom kortet sendes tilbake pr. post. Siste frist for innlevering av fangstmelding er 7. september, 1. november for innlandsfiske